از بین همه دوستان وبلاگی که از روز اول تا به امروز باهاشون در ارتباط بودم فقط آقای صامت مونده.. لینک وبلاگ هر کدوم از دوستان به دلیلی غیرفعال شده.. دیشب هم بانو شمیم وبلاگش رو مسدود کرد. باید قبول کنم رفتن دوستان رو، نه..؟ نمی دونم بعد از این چی می شه.. ولی اینجا با همه کم و کاستی هاش هنوز برام مهمه.. 
منبع : یادداشت های روزمرگیاندک اندک جمع مستان می روند..!! منبع : یادداشت های روزمرگیاندک اندک جمع مستان می روند..!!
برچسب ها : دوستان